De enige sportmedaille van de Brigade - Prinses Irene Brigade

Ga naar de inhoud

De enige sportmedaille van de Brigade

Wolverhampton > Wrottesley Park > Sport
Na  enkele maanden kwam Koos Rijkens op het idee om iedereen aan een  vrijwillige sportproef te onderwerpen. Door het toekennen van een sportmedaille  en een bijbehorend diploma werd het aantrekkelijk gemaakt voor diegene die deze  test met goed resultaat aflegde.
     
                                                                                     Een tekening van sgt. Rutten
                            
In  overleg met sgt. Rutten, de vaste illustrator van het  kampkrantje De Bromtol, werd het  diploma vastgesteld. Kpl. H. van den Bosch, bekend vanwege zijn diverse  spotprenten en affiches, ontwierp de medaille. In overleg met zijn  sportinstructeurs stelde Rijkens een sporttest samen.
  
                         
De  ronde bronzen medaille heeft een middellijn van 31 millimeter,  wat gelijk  staat aan een Engels six-pence geldstuk.   De voorzijde vertoont een naar rechts gerichte naakte atleet welke op het punt  staat een discus weg te werpen. Achter hem is een hand afgebeeld, welke een  brandende fakkel vasthoudt. Het geheel wordt omsloten door het omschrift "VOOR  ALZIJDIGE VAARDIGHEID".
De keerzijde toont de tekst "PRINSES IRENE", met een koninklijk kroontje, binnen  het omschrift "KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BRIGADE". De tekst begint en eindigt  bij een lauwertakje aan de onderzijde van de medaille.
Het  lint was oorspronkelijk geheel Nassausch blauw, maar later werden daar twee  kruislings geplaatste dunne strepen aan toegevoegd. Bij het meerdere keren  behalen van de proeven werd het betreffende bronzen Romeinse cijfer aan het lint  toegevoegd.

Helaas is er, voor zover bekend, geen diploma meer teruggevonden. Wel is er het  boekje Vaardigheidsproeven, waarin de eisen van de test staan:
"Door den Minister van Oorlog is vastgesteld een militair vaardigheidsdiploma  dat uitgereikt wordt aan de Nederlandsche militairen, die voldaan hebben aan de  eischen, die voor het diploma zijn gesteld. De eischen zijn dermate, dat iedere  middelmatig lichamelijk ontwikkeld militair, na een daarvoor voorafgaande  training, het diploma kan behalen. Hij die aan de eischen voldoet, ontvangt,  naast het zeer prachtig ontworpen diploma en draagmedaille, de gunst van 2 dagen  extra verlof."
Er  waren drie rubrieken voor de test, afhankelijk van de leeftijd van de  militairen, namelijk van 18 t/m 28 jaar, van 29 t/m 35 jaar en vanaf 36 jaar.
De  onderdelen bestonden uit:
1e Athletiek
    
 •     
100 M. snelloop          
     
 •     
 • 2000 M. veldloop          
       
 •     
 • hoogspringen met aanloop                    
       
 •     
 • verspringen met aanloop            
       
 •     
 • kogelstooten          
       
 •     
 • discuswerpen          
       
 •     
 • speerwerpen          
      
  2e Marsch
     
  •     
  Afstand 25 Mijl, volledig tenue          
      
  3e Hindernisbaan
     
  •     
  De hindernisbaan wordt gevormd door evenwichtsboom, schutting en springbak (hoog   60c. M., breed, 90c. M.) voorafgegaan door 10 M. aanloop en geëindigd met 10   M. uitloop. Dit geheel dient binnen een zekeren tijd te zijn afgelegd. Het   tenue: Gevechtstenue zonder gasmasker.
      
  De  deelnemer kon bovendien nog een proef afleggen voor een "Aanteekening Zwemmen".  Hiervoor dient men "200 M. schoolslag (borst), 100 M. vrije slag, 50 M. rugslag,  25 M. gekleed zwemmen en te springen van 3 M. hooge plank."
  Doordat de proeven als zeer zwaar werden beschouwd en door de voortdurende  veldoefeningen t.b.v. de invasie van het Europese vasteland, zijn er slechts 17  of 18 medailles uitgereikt. Tot de gedecoreerden behoorden in ieder geval de  eerste luitenant Rijkens en de reserve-kapitein A.D. Bestebreurtje, MWO4.   De medaille mocht op het uniform  gedragen worden.
  Terug naar de inhoud