G.B. Noothoven van Goor - Prinses Irene Brigade

Ga naar de inhoud

G.B. Noothoven van Goor

Erelijst gesneuvelden > Namenlijst slachtoffers VK
  Achternaam: Noothoven van Goor
Voornamen: Gerard Benjamin
Rang: Lt.Gen.
Mil. onderdeel: Kon.Ned.Brig.Prinses Irene
Geboorteplaats: Gouda
Overlijdensplaats: Woverhampton, Staffordshire
Begraafplaats: Borough Cemetery te Wolverhampton
Gemeente: Wolverhampton
Provincie: Staffordshire
Land: Verenigd Koninkrijk
Vak: WP
Nummer: 1 A

Bron foto grafsteen: OGS

In De Bromtol, het informatiebulletin van de Prinses Irene Brigade, stond  de volgende In Memoriam:

Rouwadvertentie in De Bromtol      
Bij het heengaan van onze geliefde Generaal, ons aller vader
Op donderdag 12 Maart 1942 tegen de middag was op veler gezichten te zien  dat er iets heel onprettigs in de Brigade gebeurd was: na een kortstondige  ziekte had onze geliefde generaal het tijdige met het eeuwige verwisseld.
Iedereen stond verslagen, want onze Generaal was een man die de harten van de  gehele Brigade gewonnen had. Hij was een krachtige figuur, doch daarnaast, een  bijzonder vriendelijk man. Hij was het die vele moeilijkheden oploste en alles  in goede banen wist te leiden. Voor een ieder was hij te spreken en met raad en  daad heeft hij aan velen onzer onvergetelijke bijstand verleend. Kwam je bij hem  om advies dan was het niet de Generaal die tot. je sprak, maar dan voelde je je  bij een goeie vader, die je belangen, op de beste wijze behartigde. Eens heb ik  zijn gast. mogen zijn en mocht ik naast hem aan tafel zitten. Zijn  ongedwongenheid, zijn hartelijk optreden alsof hier twee vrienden bijeen waren, hebben bij mij  een groot respect voor hem. afgedwongen.

Ik herinner me nog  de eerste kennismaking met hem, in den nacht van 11 op  12 Juni 1940,toen wij na een lange reis op het perron in Porthcawl aankwamen. In  de schijn van een black-out gemaakte lantaarn zagen we voor het eerst de  gestalte van onzen Generaal. Wij wisten toen nog niet dat hij onze Inspecteur  zou worden, wij wisten toen nog veel minder dat, wij hem hier in Engeland ten  grave zouden dragen. Wat wij echter wel weten is dat thans is heengegaan iemand  die uit hoofde van zijn functie maar veel meer nog als mens heel veel voor ons  heeft gedaan, iemand aan wie wij nagenoeg alles te danken hebben en die wij ten  zeerste zullen missen. Hij is nu van ons weggenomen, maar in
onze gedachten  blijft hij voortleven. En als straks de oorlog zal zijn afgelopen en wij in ons  dierbaar Nederland zullen zijn teruggekeerd, dan ben ik er zeker van dat allen,  zonder een enkele uitzondering, met heel veel dankbaarheid en respect zullen  terugdenken aan hem, die in de moeilijkste jaren van ons leven onze leidsman  was.
Zijn nagedachtenis zal bij ons in Hoge Ere blijven.
Dat hij rustte in vrede.

Klik hier voor een video van zijn begrafenisdienst.

Korpl. Aarts, namens korporaals en manschappen van de Kon. Ned. Brigade " Prinses Irene."
 

Terug naar de inhoud