De uiteindelijke plaats van het monument in het plantsoen naast deze kerk

De St. Joriskerk te St. Joris-Winge

 

 
De plaatsing daarvan, nog zonder grindbak                                                    De zus van Dhr. Bijlsma bij het monument