Programma op 12 april 2008 bij Oorlogsmonument Boven-Leeuwen

 

 

 

 

-Nederlandse vlag hangt reeds halfstok en doek hangt over plaquette

 

-Fanfare Sint Willibrord staat ong. om 10.55 uur opgesteld nabij oorlogsmonument en speelt een hymne.

- Oud-strijders staan opgesteld op het trottoir voor het monument

-Drie leerlingen van Mariabasisschool staan met kransen bij het monument

 

-aankomst genodigden/belangstellenden om 11.00 uur.

 

 

                        Openingswoord door R. van de Velde

                         

 2e hymne van Fanfare

 

 

Sprekers:       -Burgemeester van West-Maas en Waal dhr. T.A.M.Steenkamp,

 

-Voorzitter Ver. van Oud-strijders Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses  Irene” dhr. R.W. Hemmes,

 

-Dhr. J. Kroon,

 

 

Onthulling plaquette

 

Kranslegging door alle sprekers tegelijk  (aankondiging één voor één) Leerlingen Mariabasisschool geven kransen aan.

 

Lid van fanfare speelt de Last Post, 

aankondiging één minuut stilte

 

-Voordracht van leerlingen van de Mariabasisschool

 

Fanfare speelt hierna het Wilhelmus                                                                          

 

Nederlandse vlag in de top!

 

Slotwoord door R.van de Velde

 

 

Terugkeer naar De Leeuwenburcht