Het beroemde Soldiers Service & Pay book.

Onderstaand document geeft een goed beeld van de verschillen in verdiensten van een korporaal van de Marechaussee:175 pond per jaar en een wachtmeester met 191 pond per jaar.

    

 

  

Over het salaris hief men ook 'vrijwillige' inkomstenbelasting: ruim 3 pond per maand.

 

Om de salarissen en de soms buitensporige onkosten van de ministeries in Londen te bekostigen, probeerde de Nederlandse regering op voorstel van minister van FinanciŽn Steenberghe al in 1940 een inkomstenbelasting voor de Nederlanders in de vrije wereld te introduceren. In eerste instantie nog op vrijwillige basis, maar het was geen succes geworden: er werd slechts 104.000 pond ontvangen.

De regering besloot per september 1941 de verplichte inkomstenbelasting in te voeren. De ongehuwden mochten 100 pond belastingvrij aftrekken, de gehuwden 200 pond en over de rest moest 20% belasting betaald worden. Helaas wist men echter niet goed hoe men dit geld moest innen en koos men het jaar erop weer voor vrijwillige inkomstenbelasting.

De manschappen konden inventief met hun geld omgaan:

'Kampkieken' februari 1941

Tussen alle oefeningen door was er in het dagelijks leven ook wel eens plaats voor een excursie. In maart 1941 bezocht het pantsereskadron de Wedgewood-fabrieken in Barlaston, ten noorden van Stafford.