De vermiste goederen van marechaussee S. Jol na de brand in Ranton Abbey:

 

Hij zou nog jaren moeten wachten eer hij van de regering de compensatie ontving.