Zoektocht naar informatie - Prinses Irene Brigade

Ga naar de inhoud

Zoektocht naar informatie

Zoektocht-Search

Search for information on former members of the Princess Irene Brigade

De webmaster beschikt inmiddels over een beperkte namenlijst van 1800 leden van de Prinses Irene Brigade en hij krijgt wekelijks verzoeken om uitgebreide informatie over vml. leden van deze brigade. Het is echter ondoenlijk voor hem al die info te verzamelen. Er is in Kerkrade een instantie die over de door u gezochte betrokkene ook interessante informatie kan geven nl. in de vorm van een "Staat van Dienst". Hieronder staat hoe u dat het beste kunt aanpakken. Binnen enkele weken na de aanvraag krijgt u bericht thuis, soms zelfs met een foto erbij.
Alvast veel succes.

English
If you want some more details on a person who was detached with the Princess Irene Brigade you should get in contact with yhe Ministery of Defence in Kerkrade (NL). They can give you more information on him. (I did that with my dad too!) I can’t do that for you, because I’m not related.
Fill out the form that you first have to download at the blue link below.
Or contact this ministery at the following Dutch institute and ask for a State of service: (See postaddress on the bottom of this page)

Persoonsarchief
De afdeling Semi-Statische Archiefdiensten (voorheen BRIOP) heeft dossiers van militairen en burgers die niet meer in actieve dienst zijn. Dit betreft een groot deel van de mannelijke bevolking van Nederland over de afgelopen 80 jaar. Een belangrijke taak is het verstrekken van informatie voor rechtspositionele vraagstukken als een juiste pensioendatum of een exacte dag van een ambtsjubileum.

Naast de personeelsgegevens van militairen en burgerambtenaren beschikt deze afdeling ook over specifieke personeelsbestanden zoals stamboekgegevens en personeelsdossiers.

Denk hierbij aan:

 • berekening tijd in actieve dienst voor pensioentijdberekening;
 • bewijs van het vervullen van de dienstplicht;
 • bewijs van buitenlandplaatsing ten behoeve van AOW/Sociale Verzekeringsbank (SVB);
 • aan de hand van diensttijd vaststellen van het ambtsjubileum;
 • diensttijdverklaring ten behoeve van nieuwe werkgever.

Gegevensverstrekking uit personeelsdossiers

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt regels ten aanzien van het verstrekken van persoonsgebonden gegevens. De Wbp is ook van toepassing op het verstrekken van gegevens uit personeelsdossiers. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Gegevens uit uw eigen persoonsdossier
Wilt u informatie uit uw eigen persoonsdossier opvragen? Dat doet u als volgt:

 • download formulier bij Documenten
 • onderteken uw verzoek;
 • stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee met uw verzoek.

Defensie houdt bij wie welke informatie opvraagt.

Gegevens uit personeelsdossier van een ander

Wilt u gegevens uit het persoonsdossier van een ander opvragen? Dat doet u als volgt:

 • download formulier bij Document
 • zorg dat de betreffende persoon in het formulier aangeeft geen bezwaar te hebben;
 • als deze persoon is overleden, moet u een uittreksel uit het overlijdensregister meesturen (ook wel akte van overlijden genoemd);
 • geef aan wat uw relatie is tot degene van wie u gegevens wilt;
 • onderteken uw verzoek;
 • stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee met uw verzoek.

Document:


Dit formulier kan na invulling en onder bijvoeging van bijlage(n) worden verstuurd naar:

Postadres/ Postaddress:

Ministerie van Defensie
Semi-Statisch InformatieBeheer
MPC 77L
Postbus 90099
3509  AB  Utrecht

of digitaal worden verzonden naar: SIB.Kerkrade@mindef.nlTerug naar de inhoud