Overplaatsing naar Londen - Prinses Irene Brigade

Ga naar de inhoud

Overplaatsing naar Londen

Aankomst in Wales
De onderofficieren boven de 40 jaar werden in Londen gedetacheerd, zie hier hun ontvangst in het landhuis Four Acres in Kingston upon Thames, dat in de oorlogsjaren in gebruik was bij het detachement van het Ministerie van Oorlog.

Onderstaande Marechaussees werden naar Londen overgeplaatst:

Onderstaande Marechaussees waren om uiteenlopende redenen boven de  sterkte:

Terug naar de inhoud