Namenlijst gevangenen Jodensavanne - Prinses Irene Brigade

Ga naar de inhoud

Namenlijst gevangenen Jodensavanne

Wolverhampton > Detachementen naar Suriname
Namenlijst van de gedetineerden in Jodensavanne

Diverse documenten en onderzoeken spreken van 146 geïnterneerden. De webmaster heeft veel energie gestoken om de juiste schrijfwijze van de voor-en achternamen van de gevangenen te achterhalen. Fouten sluit hij echter nog steeds niet uit.

In de bloeitijd 1934-1937 van de Indische tak van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) telde ze 2000 leden. In april 1940 waren dat er nog 1100 en 700 donateurs, dat was een 1/2 % van alle Indische Nederlanders. Het aantal Duitsers in Nederlands-Indie was toen 2400. Slechts een kleine groep van de namenlijst helemaal onderaan deze pagina, waren op 10 mei 1940 nog lid van de Indische NSB. De meesten hadden voor die tijd, soms gedwongen, hun lidmaatschap of donateurschap opgezegd. De administratie van de partij was niet secuur en sommige van deze laatste groep stonden nog steeds op de ledenlijst, met alle gevolgen van dien. In een regeringsverklaring in Batavia van 10 mei 1940 werd het lidmaatschap van de NSB voor officieren en ambtenaren ongewenst verklaard. Pas in juni 1940 werd de partij tot een verboden vereniging verklaard.

Op 8 juli 1941 publiceerde de Indische regering in een aantal landelijke dagbladen een lijst van 474 namen van in Indië geïnterneerde Nederlanders. Sommige dagbladen zoals de Java Post schreven boven deze lijst "Aan de schandpaal!". Ongeveer 40% van onderstaande personen was lid of donateur (geweest) van de NSB.


Bron: Soerabaijasch Dagblad

Uiteindelijk zijn 146 personen van bovenstaande lijst in kamp Jodensavanne in Suriname terecht gekomen. Acht geïnterneerden zijn daar overleden: twee zijn er vermoord in Fort Zeelandia, enkelen overleden aan ziektes, die eenvoudig bestreden hadden kunnen worden met medicijnen, maar die niet of te laat werden verstrekt. Drie gevangenen konden de spanning en intimidatie van de bewakers niet langer aan en kozen ervoor om zichzelf voedsel te ontzeggen.

In november 1947 schreef Hans Gongrijp (uit Paramaribo) zijn ex-kampgenoten in Nederland over de staat van onderhoud van de graven van de overleden geïnterneerden. Dit contact liep via Peter Tent (uit Rotterdam), die zijn medelotgenoten op de hoogte stelde:
"We zochten allereerst naar het graf van Raedt van Oldenbarnevelt. De eerste dag was een volkomen mislukking. Volgens onze aantekeningen moesten ze liggen op Jacobusrust en de later gestorvenen op Veldrust. Al die kerkhoven liggen precies even ver aan de Zuidkant van Paramaribo als ik aan de Noordkant, ca. 14 KM hier vandaan. Jacobusrust is een reeds lang gesloten kerkhof. Met behulp van een plaatselijke doodgraver zochten we tot donker. De volgende dag bleek ons dat allen begraven liggen op Veldrust, maar op verschillende gedeelten. Veldrust is een gouvernementsbegraafplaats d.w.z. het armenkerkhof. Vrijwel alle graven hebben er alleen een paaltje. De stenen van onze jongens zijn er vrijwel de enige en het onderhoud bestaat daarin, dat 1 x per jaar het hoge onkruid en de struiken afgekapt worden, d.w.z. dat wij de oudste graven, die van Raedt van Oldenbarnevelt en Van Poelje pas terug konden vinden toen we de omgeving hadden laten openkappen. De graven van de laatst gestorvenen, Oom Hein (Hendrik August Kruytbosch Red.) en Becking, waren in een gedeelte, waar vlak in de buurt nog begraven wordt, en wat dus totdusver veel minder verwaarloosd is, maar over één of twee jaar, is het natuurlijk even erg. Wij hebben met twee man alle graven schoongemaakt.
Mevr. R.v.O. hebben wij uitvoerig geschreven, maar ik vind het gewenst dat ook de familieleden der anderen weten hoe de toestand is. Aangezien jij met de meesten contact hebt, leek het mij de beste oplossing om jou te schrijven. Natuurlijk blijven wij zorgen dat de boel nu schoon blijft, maar ik stel mij voor dat de meeste families er prijs op zullen stellen ook zelf iets voor hun doden te doen. Zij moeten zich desgewenst in verbinding stellen met de Kerkhofwachter Alex Nortang, Mariusrust, Steenbakkersgracht, Paramaribo. Een abonnement bij hem kost f 5.-  per jaar, waarvoor hij de graven tenminste open en toegankelijk houdt. Wij planten op alle graven een paar bloeiende heesters.
Groeten aan alle bekenden je
Hans Gonggrijp"

Over de grafstenen voor de overleden kampgenoten schreef H. Raad op 10 mei 1946 vanuit Jodensavanne aan D.J. Kruijtbosch, de broer van zijn schoonvader, te Amersfoort, het volgende:
‘Alhier zal voor zijn graf nog een eenvoudige steen aangemaakt worden, zooals ook voor de zeven anderen in Suriname overledenen is geschied.’

Het graf van H.A. Kruijtbosch  Bron: H. Raad

Dit schreef H. Raad aan zijn vrouw, kort voor zijn vertrek van Suriname naar Nederland: "Vóór mijn vertrek heb ik Pa’s graf bezocht, en er behalve de krans van de kameraden een mooie bouquet bloemen namens de familie opgelegd en er een foto van laten maken en hem een laatste groet gebracht. Hij ruste in vrede. Nu moeten wij voort en zullen trachten elkaar te helpen op de wijze zooals de Oude het wenschte."

De vermoorde Karel Raedt van Oldenbarnevelt en Loo van Poelje werden in november 1942 in stilte begraven op de Algemene Begraafplaats Veldrust in Paramaribo. Hun namen stonden met krijt geschreven op hun kisten. Twee paaltjes met nummers 342 en 343  markeerden de graven. Toen procureur-generaal Ernest Grünberg in oktober 1949 voor onderzoek naar de moord op deze gevangenen hun lichamen liet opgraven, zag hij tot zijn verbazing twee heuse grafstenen op de plaats waar hij de paaltjes vermoedde. Volgens de heer Berg, de tegenwoordige beheerder van Veldrust, hadden op 16 mei 1946 twee onbekende mannen de paaltjes door grafstenen vervangen.
Later onderzoek wees uit dat geïnterneerden Do Romijn en Willem Doornbos met koperdraad de namen in de grafstenen van hun vermoorde vrienden hadden gekerfd, met daarop bevestigd de letters en cijfers van metaal. In juni 1946 kregen twee medegevangenen Lex Schoonheyt en Kees Reids Leegsma een week kampverlof en zij hebben vermoedelijk de paaltjes ingeruild voor de grafstenen. In de data zit ruim een jaar verschil, waardoor het raadsel blijft bestaan….
De Algemene begraafplaats Veldrust in Paramaribo is rond 1990 geruimd en beide grafstenen zijn verdwenen. Hun stoffelijke resten zijn samen met die andere zes overleden ex-gevangenen verderop begraven in een diepe kuil.

Dit zijn de namen van de geïnterneerden van Jodensavanne. Mochten de lezers van deze webpagina nog aanvullingen of verbeteringen hebben, neem dan contact op met de webmaster via de contactknop onderaan de openingspagina.

1. Amons, Frederik Willem (1893-1942), Fred kon de spanningen en het brute optreden van zijn bewakers in Jodensavanne niet langer verdragen en overleed door het zich ontzeggen van voedsel op 26 november 1942. Hij was in 1922 in Medan getrouwd met Louisa Francisca Janitz.
2. Balkstra, Guido P. (1913- ). Geboren in Malang. Was daar bedrijfsambtenaar bij de PTT.
3. Balkstra, Pieter Wilhelm Christiaan (1882- 1960). Geboren in Blitar (N.I.) Was in Ambarawa getrouwd met Christine Wilhelmine Doeve en kreeg een zoon Sjoerd (1926-2006) bij haar. Piet was van beroep radiotechnicus. Employé van firma Luyks te Bandoeng, beheerder American Radid Service Agency. Hij overleed in Dordrecht.
4. Bangert, Karel Anton (1892- ). Geboren in Ambarawa. Chef technische dienst B.A.T. American Tobacco. Trouwde in 1927 met Jacoba Margaretha Huttjes, die twee jaar later overleed.
5. Batteljee, Jacobus (1892-1968). Planter. Trouwde in 1938 met Justina Magdalena Micka (1910-1965) en kreeg twee kinderen.
6. Becking, Laurens Theodoor (1887-1945). Hij was de eerste militaire commandant van interneringskamp Boven-Digoel. Laurens overleed op 6 oktober 1945 aan dysenterie door onthouding van medicijnen. Hij was in 1936 getrouwd met Alinah Markoem (1892-1967) en had negen kinderen bij haar.
7. Bense, Hendrik Lodewijk (1891- ). Geboren in Arnhem, zijn vader was daar leraar aan de HBS. In Indië was hij gepensioneerd planter. Was getrouwd met Sophia Wilhelmina Köhler.
8. Berg, Leendert van den (1903-1959), Bouwkundig opzichter. Hertrouwde in 1947 in Amsterdam met Louise Henriette de Vexler.  Keerde terug naar Indonesië en overleed in 1959 in Djakarta. Toen trouwde Louise met een kampgenoot van Henk, Jacob Vreke (zie hieronder).
9. Boer, Jacobus Hendrikus Gerardus Frederik Anton de (1906- ). Geboren in Soerabaja. Ambtenaar Veterinaire P.G. Dienst bij gemeente Soerabaja.
10. Bonhoffer, Johannes Charles (1915-1981). Radio-omroeper P.MY. Kreeg in Jodensavanne een keer 8 dagen streng arrest, omdat hij met een Surinaamse Schutter wilde praten.
11. Braconier, Georg Abraham de (1913- ). Geboren in Kertsono. Was in Indië bij de Technische Administratie Militaire Luchtvaart en boekhouder 3e klas.
12. Breet, Arie (1906-1988). Employee N.K. Petroleum Mij. Trouwde in Rotterdam in 1932 met Gerarda Huberta Beer, maar scheidde van haar in 1947.
13. Breier, Harald Pieter Leendert (1922- 2000). Scholier HBS. Studeerde na de oorlog medicijnen aan de universiteit in Amsterdam. Trouwde na zijn studie in 1956 met Albertine "Tina" van der Velden (1924-2012) en emigreerde daarna naar Montfort (VS). Kreeg daar een zoon. Hier bezat hij een medische kliniek. Hij was ook een bekend chirurg op het Dodgeville General zkh.
14. Breier, Rudolf "Paatje" (1884- 1955). Directeur gevangeniswezen in Semarang. In Jodensavanne actief als instrumentenmaker in de werkplaats. Verbleef na de oorlog in Amsterdam.
15. Breier, Rudolf  "Rolf" Klemens (1923-2015). Scholier HBS. In Jodensavanne actief in de werkplaats als instrumentenmaker. Was bedreven in hanteren kleine vijltjes om tralies door te zagen.
16. Brink, Hendrik Martinus ten (1915- ). Geboren in Hengelo. In Indië was hij mecanicien b/d KN. ILM. (Vliegbootdienst)
17. Brinkman, Adrianus "Adriaan" (1891-1951). Koopman/ uitgever. Trouwde in 1921 in Yogyakarta met Eugenie Hermine Anny Emilie Overbeek Bloem en kreeg twee kinderen. Deed zijn beklag in een brief aan de autoriteiten, omdat de gevangenen na aankomst in Paramaribo volgens hem waren bestolen.
18. Bruinier, Jacob Gerardus (1885-1968). Bedrijfsleider firma Klaasen en was van beroep Agricultural chemist in Sf. Pagottan, Madioen. Was in 1914 in Madioen getrouwd met Heloise Laura Lucruse Le Cotey en ze kregen samen twee kinderen..
19. Choufour, Abraham (1896- ). Afkomstig uit Noordwijk. Was in Indië een Planter. Trouwde in 1924 in Malakka met Cornelia Blok en kreeg één kind bij haar. Abraham is in 1953 vertrokken van Amsterdam naar Maldonado, Uruquay.
20. Daalen Wetters, Louis Cornelis van (1914-1964). Inspecteur van politie. Vluchtte samen met Lex Schoonheyt uit kamp Ngawi, maar werd in Batavia weer opgepakt. Was voor de oorlog getrouwd met een Finse, van wie hij in 1942 scheidde. Was na de oorlog getrouwd met Ursula Auguste Gertrud Hirsch en kreeg een zoon bij haar.
21. Daumiller, Ir. Alfred Carl (1876-1962). Geboren in Meester Cornelis. Was een gepensioneerd ingenieur. Trouwde in 1905 met Johanna Maria Bitzer en kregen samen twee kinderen. Overleed in Rijswijk.
22. Dielwart, Henricus Josephus (1919- ). Geboren in Rijswijk en later verhuisd naar Delft.  In Indië was hij gew. Kanonier 1e klas.
23. Dijck, Albert "Bert" Johan van (1900- ).Geboren in Batavia. Architect. Op Jodensavanne actief in de visploeg en bouwde daarvoor een zware valluik.
24. Dissel, Johan van (1896- 1966), Administrateur Batavische Radio Vereniging. Was getrouwd met Anneke Okken en hadden samen één kind. Begraven in Bilthoven.
25. Domburg Scipio, Osmund Alfred van (1911- ), Geboren in Soerabaja. 3e stuurman bij KPM. In Jodensavanne actief in de werkplaats als instrumentenmaker.
26. Doornbos, Ir. Willem Herman (1900- ), Geboren in Tandsjoek Pinang. Ingenieur 2e klas Landswater en behoorde bij de doopsgezinde stroming. Woonde tussen 1921 en 1938 in Hoorn.
27. Dorst, Teunis (1902-1952 ), Geboren in Brielle. Trouwde in 1927 in Brielle met Lammertje Simons. In Indië werktuigkundige en employé bij de KPM. Overleden in 1952 in Renkum.
28. Douwes Dekker, Ernest François Eugène (1879-1950),  Achterneef van Multatuli. Eigenaar school. Schrijver en politicus. Had in 1912 de Indische partij opgericht, die ijverde voor souvereiniteit. Was opgepakt vanwege 'contacten met de Japanse vijand'.
29. Dreessens, Henri George Joseph (1907- ), Geboren in Den Haag. Handelsemployé van beroep.
30. Driel, Pieter van (1908- ). Geboren in Amsterdam.  Employee Technische adviseur Fa. Ruhaak & Co in Soerabaja
31. Drift, Marius Jacobus Christianus van der (1902-1979), Planter. Trouwde in 1949 in Amsterdam met Elfrieda M.K. Muller
32. Drost, Robert (1891- 1952), Handelsemployé. Was in 1922 in Rotterdam getrouwd met Anna Maria Zonneveld en hadden samen een zoon.
33. Ende, Gustaaf Adolph von (1879-1958). Oud-suikerplanter. Is na de oorlog teruggegaan naar Indonesië en is daar in 1958 in Bandoeng overleden. Was driemaal getrouwd met achtereenvolgens Johanna Buten, Marianna Cornelia Augusta Van Gent en Maria Charlotte De Wilde De Legny. Zijn vader, Louis Von Ende, had een Militaire Willemsorde.
34. Es, Thomas Cornelis van (1907- ). Geboren in Den Haag. In Indië was hij planter.
35. Filet, André Albert Johan Jacob (1899-1999). Geboren in Nijmegen. Vader was kapitein. In Indië was hij employé bij de KPM, broer van Diederich.
36. Filet, Diederich Ferdinand (1903- ), Geboren in Daroetoeng. Ambtenaar 's lands kas. Was in 1931 in Batavia getrouwd met Louise Teuntje Keim.
37. Fraeyhoven, Freddy Hugo (1899- ),Geboren in Buitenzorg. Employé HVA. Trouwde in 1925 met Maria Hermanda Borger.
38. Gockinga, Joseph René (1893-1962), Werkte als kunstschilder in Batavia van 1920- 1924. Na een tussenpoze van 1924 tot 1932 keerde hij vanuit New York weer terug naar Indië. Klik hier voor werk van hem. Hij was in Denpassar getrouwd met F. Ik Ngongle.
39. Goethart, Jan Karel "Bob" (1899- ),Afkomstig uit Hemmen.  Planter van beroep. Trouwde in 1928 met Geertruida Huender in Varsseveld. Was bedreven in hanteren kleine vijltjes om tralies door te zagen.
40. Gonggrijp, Ir Henri "Hans" (1899-1997), Trouwde in 1923 met Beate Emilie Augusta van Schermbeek. Landbouwkundig ingenieur bij een groot labaratorium van de plantentuin in Medan. Gewestelijk commissaris van politieke partij op Sumatra. Speelde tijdens internering bij alle interne en externe conflicten de rol van bemiddelaar en werd daardoor Der Weise Maribu genoemd.   
41. Groenendijk, Willem Matheus (1908- ) Geboren in Den Helder. Techniker op een MTS.
42. Groenewege, Mr. Jan (1886-1966), Rond 1920 hoofd van labaratorium voor microbilogisch onderzoek. Rond 1930  terug naar Europa wegens ziekte. Bij terugkomst baan kwijtgeraakt wegens inkrimping en werd toen advocaat bij het hooggerechtshof. In kamp Jodensavanne was hij de spreekbuis van een fanatieke politieke groepering. Was "bij volmacht" getrouwd met Leonie Johanna Schippers.
43. Haan, Gunther Adelbert Leonard de (1911- ) Geboren in Probolingo. Bosarchitect van beroep.
44. Hagendijk, Marinus Bastiaan (1911- ) Geboren in Rotterdam. Scheepsbouwkundige bij NV Droogdok Mij.
45. Harting, Frans (1892- ) Geboren in Pontianak. Gepensioneerd kapitein van de infanterie en drager van Militaire Willemsorde. Trouwde in 1921 in Batavia met Caroline Emelie Textor, die drie jaar ervoor was gescheiden van Johan Lapere.
46. Hartog van Banda, Lodewijk "Lo" (1916-2006) Journalist bij de Deli Courant. Werd opgepakt vanwege vermeend communisme. Probeerde in interneringskamp Ngawi met 10 anderen te ontsnappen. Dat mislukte en hij kreeg eenzame opsluiting. Zijn broer ontketende op 29 augustus 1941 daarop een kleine opstand, waarbij ook cellen in brand werden gestoken.
Trouwde in 1949 in Den Haag met
Gerda Jacqueline Hélène Hartog Trumm en kreeg met haar drie kinderen. Trad na de oorlog als illustrator in dienst van tekenstudio Marten Toonder. Werkte mee aan o.a. Olivier Bommel en Tom Poes. Hij was ook de bedenker van tv-programma Ti Ta Tovenaar en Beereboot in de zeventiger jaren.
47. Hasewinkel, Hendrik Pieter Guido (1901- ) Geboren in Belgrado. Landbouwkundige van beroep.
48. Hazenberg, Frans Gerard Cornelis (1884-1946). Trouwde in 1921 met Elisabeth Nicoline Swens. Frans overleed op 8 december 1944 door het zich ontzeggen van voedsel. Hij kon het door de bewakers met scherp schieten door de barakken en zelfs met lichtkogels door het dak van de ziekenboeg, waardoor brand ontstond, niet meer verdragen.
49. Heiligers, Johannes Samuel Hermanus Jacobus (1903- ) Makelaar. Trouwde in 1929 in Soerabaja met Carolina Hendrika Wilhelmina Maria Zey en kregen samen één kind.
50. Hellebrand, Theodoor "Theo" Hubert (1915-2003) Kwam uit Vaals en was maar 1.58 meter lang. Brigadier/ telefonist/ scherpschutter bij het KNIL. Had een Duitse moeder, die hem brieven schreef in het Duits. Had zich ook wel eens schamper uitgelaten over de kwaliteit van het Indisch leger. Wellicht redenen om hem te arresteren. In Jodensavanne was hij actief als timmerman. Trouwde in 1947 in Vaals met Anna Josephine Lamberts. Na de oorlog was hij monteur in zonweringen in Nijmegen.
51. Hendriks, Theodorus Anthonius Godefridus Maria (1900- ) Geboren in Dordrecht. Gouvernementsonderwijzer MULO in Madioen. Was in 1924 getrouwd met de Duitse Maria Christina Homann. Gevangenschap in Suriname had hem fysiek gebroken.
52. Hermans, Teunis (1891-1967 ) Koopman. Had in 1933 bioscoop Rialto in Buitenzorg. Trouwde in 1919 in Garoet met Elisabeth Jacoba Wilhelmina Alberti en kregen samen drie kinderen.
53. Heyningen, Tjark Antonie van (1906- ) Geboren in Gateshead (GB)  Planter. Trouwde in 1947 in Bussum met Johanna Louise Bonnema en ze kregen samen twee kinderen.
54. Hilbrander, Henri Gustaaf Adolf (1892-1969), Planter. Trouwde in 1922 in Sloten met Johanna Alida Maria van Mansum en kreeg met haar twee kinderen.
55. Hilmer, Otto Ferdinand Wilhelm (1898- ) Geboren in Hees bij Nijmegen. Trouwde met Elisabeth van Boxtel en kreeg samen met haar in 1928  in Soerabaja een dochter.
56. Hoboken, Cornelis van (1904-1988) Was getrouwd met Marie van Beyeren en kregen samen een dochter.
57. Hofmeester, Hendrik Marie (1907-1954) Controleur der dienst opium en zoutregie Makassar en 1937 overgeplaatst naar Batavia. Was getrouwd met Maria Elisabeth van der Erve.
58. Hoogewoud, Hendrik (1903- ) Geboren in Wornerveen. Uitgever/ Boekhandelaar van beroep. Trouwde in 1924 in Amsterdam met Gijsberta Maria Ramaker en kregen samen vier kinderen.
59. Hopfner, Pieter Albin (1920-1991 ) Employé Carl Schlieper. Trouwde in 1950 met Corry Alijda Dubbeldam en kreeg met haar vier kinderen. Later gescheiden.
60. Huffmeijer, Joseph Willem Frits (1909- 1996) Opzichter gevangeniswezen. Was getrouwd met Aida Johanna (Ida) Guldenaar en kregen samen zes kinderen.
61. Jaquet, Arthur (1909- ) Geboren in Vlissingen en ex-soldaat. Op Jodensavanne actief in de vis- en houtploeg. Emigreerde in 1953 naar Rio de Janeiro in Brazilië.
62. Jansen, Jacob (1893- ) Geboren in Winschoten. Van beroep agent bij de Nill Mij. Trouwde in 1922 in Djember met Maria Antonia Sprenger
63. Jong, August Wilhelm Friedrich de (1895- ) Geboren in Semarang. Van beroep planter. Trouwde in Den Haag in 1930 met Maria Katharina Christine Karoline Hildegard Ernst.
64. Jong, Wieger Bouwe de (1897-1972 ) Ambtenaar Bevolkings Rubber restrictie. Was getrouwd met Dina Wilhelmina Suzanne de Leeuw en kregen samen drie kinderen.
65. Kaan, Jacob (1905-1982),  Beide broers Jacob en Rens waren geboren in Wieringerwaard en beide waren in Indië planter. Jacob overleed in Bilthoven.
66. Kaan, Rens (1904- ) Planter
67. Kappner, Emile Oscar (1913- 1999) Geboren Narvemonda. Overleden in Melbourne (Australië)
68. Kersen, Arie van (1914-1976)Afkomstig uit Velsen. Boekhouder, correspondent N.I. Steenkolen Handels Mij.
69. Keijzer, Ir. Albertus Willem (1909- ) Geboren in Paramaribo. Landbouwconsulent bij Departement Economische zaken.
70. Klerk, Johan Frederik de (1889-) Geboren in Ameide. Werktuigkundige ambtenaar bij 's Lands waterstaat
71. Koch, Karl Adolf August (1892- ) Elektrotechniker uit Soerabaja. Had de leiding over de 'werkplaats' in het kamp. Hij bouwde samen met Theo Hellebrand de Javaanse hut, de ziekenboeg, op het kamp. Was bedreven in hanteren kleine vijltjes om tralies door te zagen.
72. Kraak, Carel Johannes (1917-2000) Geboren in Ambon. Van beroep metaalbewerker. Was getrouwd met Dirkje Oudkerk.
73. Kruls, Jan (1916- ), Geboren in Amsterdam. Van beroep handelsemployé. Neef van latere Nederlandse stafchef Kruls. Vertrok in juni 1936 naar Soerabaja.
74. Kruijtbosch, Hendrik August (1889-1946). Henk overleed op 6 mei 1946 in 's Lands ziekenhuis aan de gevolgen van meerdere beroertes. Hij was getrouwd met Bernadina Petronella "Nel" van Hille en ze hadden samen vier kinderen. Henk werd door medegevangenen "Oom Hein" genoemd. Zijn schoonzoon H.J. Raad  (nr. 105) zat ook in het kamp.
75. Kuile, Pieter ter (1902-1987), procuratiehouder bij de Borsum Mij.
76. Kuipers, Gerrit (1895- ) Geboren in Amsterdam. Employé bij Borsum Mij.
77. Leuven, Charles "Tjali" van (1893-1979 ) Geboren in Katarsdja. Ambtenaar van beroep. Was in 1917 in Soerakarta getrouwd met Christina Maria Johanna "Noes" Provoost.
78. Linden Tol, Cornelis François van (1911-1972), Planter. Was getrouwd met de Zwitserse Alexandra Gerta Bühlmann (1917-1957) en kregen samen vier kinderen.
79. Lissa, Charles Meinard van (1889-1956) Klein landbouwer. Was in 1919 in Soerabaja getrouwd met Maria Wilhelmina Meijer en overleed in Almelo.
80. Lockhorst, Reinier Anthonie (1889- ) Was een vondeling uit Kralingen-Rotterdam. Eerst In Indië actief bij pestbestrijding en vervolgens in 1939 gedetacheerd naar het krankzinnigengesticht Magelang.
81. Lodder, Hendrik "Henry" (1910- ) Was voor de oorlog instrumentenmaker bij de PTT.  In 1935 in Venlo getrouwd met de Duitse Gertrud Auguste Treptow en kreeg met haar in 1926 in Essen een zoon. Woonde van 1932 tot 1940 in Maasniel, bij Venray. In Indië was hij administrateur. Na bevrijding uit Jodensavanne is hij in november 1948 als alleenstaande geëmigreerd naar Rio de Janeiro in Brazilië. Hij werkte daar als emigratieambtenaar en later als adjunct-landbouwattaché aan de Nederlandse ambassade. Hier werd hij in november 1964 ook onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Henk is nooit hertrouwd.
82. Logeman, Anton Willem (1893- ). Geboren in Soerabaja. Woonde vanaf zijn geboorte tot 1 januari 1939 in Delft. Was in Indië een handelsemployé. Trouwde in 1916 in Soerabaja met Catharina Eveline Josephine Kampmeinert.
83. Lugtenburg, Wilhelm Frederik (1899-1978) Geboren Breda. Trouwde in 1920 in Haarlem als kantoorbediende met Elisabeth Hollander. Was in Indië employé bij BPM. Hertrouwde in 1950 met Marion en kreeg in totaal vijf kinderen.
84. Maas Geesteranus, Arnold Marie Cornelis (1900-1972 ) Geboren in 's Gravenhage. Planter van beroep. Was getrouwd met Wilhelmina de Haas.
85. Melster, Everwijn Rudolf Frits (1887- ) Geboren in Enschedé. Administrateur Cultuur Onderneming. Trouwde in 1920 in Bandoeng met Johanna Ernestine Luder.
86. Mettivier Meyer, Johan Coenraad (1908- ) Vader was fabrikant in Groningen. In Indië was Johan Consulent zeevisserij.
87. Miga, Cornelis (1882- ) Geboren in 's Gravenhage. Trouwde in 1909 in Den Haag met Cornelia Carolina van Leeuwen. Was in Indië scheepsagent.      
88. Miga, Cornelis Johannes Leonardus (1911- ) Geboren in 's Gravenhage. Van beroep handelsemployé.
89. Möller, Alard Joseph Maria (1914- ) Geboren in Dordrecht. Gew. Kortverband Officier bij de Infanterie.
90. Monteiro, Johannes Oscar Lodewijk (1902-1978), Commies/ Redacteur bij de Staatsspoorwegen. Getrouwd met Wilhelmina Adriana Theodora Kluijt, maar huwelijk werd ontbonden in mei 1945.
91. Muller, Hendrik "Harry" Frederik (1888-1959) Geboren in Koeta Radja. Trouwde in 1928 in Indonesië met Anna Wilhelmina Theodora van Meurs. Planter/ Hoofdadministrateur op Sumatra. Op Jodensavanne actief in de visploeg.
92. Muskens, Arnold Joseph (1915-1990) Geboren in Maastricht. Van beroep 4e stuurman. Overleed op 2 mei 1990 in het Gold Coast Hospitaal in Melbourn (Aus.)
93. Musper, Karl August Friedrich Robert (1892-1943) Duitse (!) geoloog, overleed op 28 juli 1943 aan een tropische ziekte in 's lands Hospitaal in Paramaribo.
94. Nauta, Louis Wilhelm (1896-1956) Geboren in Katapan Doewa. Was getrouwd in 1924 in Rijswijk met Johanna Petronella De Bruijn en hadden samen twee meisjes, waarvan het oudste meisje al op 2-jarige leeftijd was overleden, en een jongen. Louis was scheikundig ingenieur.
95. Nelissen, Pieter Marinus (1903-1989) Geboren in 's Gravenhage. Was employébij BPM. Trouwde in 1949 in Amsterdam met Johanna Nietfeld. Overleed in Baarn.
96. Nierop, Adolf Hendrik (1900- ) Geboren in Batavia. Agent Ind. Veen
97. Oosenbrugh, Willem (1900- ) Woonde tot 1917 op Texel. Technische employé bij het bedrijf van Karl Schlieper in Palembang. Was handig en inventief en bedreven in hanteren van kleine vijltjes om tralies door te zagen.
98. Pant, Dirk Frederik van der (1887- ) Trouwde in 1910 in Amersfoort met Christine Geijl. Was in Indië journalist
99. Patoir, Karel (1914-1990 ) In alle documenten staat dat hij in 1910 is geboren, maar het is 1914 volgens zijn eigen familie. Deze verhuisde in de twintiger jaren naar Nederlands-Indie. Hier werd Karel onderwijzer. Hij trouwde met Ger Oorth en hadden samen één kind. Emigreerde na de oorlog naar Zuid-Afrika.
100. Pluim Mentz, Willem George Karel (1913-1993) Geboren op Sumatra in Sidikalang. Van beroep employee bij de KPM. Was getrouwd met Suzanna Johanna Boodt (1922-2004).
101. Poelje, Lodewijk Antonie Josephus van (1895-1942). Administrateur van rubberplantage Ada in Tjiandoer, bij Bandung. Lo is vermoord in Fort Zeelandia en begraven op begraafplaats Veldrust (nummer 342) in Paramaribo
102. Postma, Menno Cornelis Henricus (1903- ) Geboren in Magelang. Brigadeleider Rubberbesti. Dep. in Sumatra. Lid van de Vaderlandse club.
103. Provoost, Pieter Jozef Adriaan (1897-1966) Geboren in Soerakarta. Adjunct commies S.S. Was ongehuwd toen hij in Den Haag overleed.
104. Punt, Herman Christiaan (1899- ) Woonde van geboorte tot 1935 in Noordwijk. Was in Indië gezagvoerder bij Oost-Java zeevervoer der zoutwinning.
105. Raad, Harmanus "Harry" Jan (1904-1982) Ex. Contr. Boekhouder Tideman & van Kersen. Trouwde in 1926 in Voorburg met Beate Graafland en kreeg bij haar twee kinderen. Hij scheidde in 1937 en trouwde in 1939 met Alexandra Catharina Kruytbosch (1919-2003), dochter van Hendrik August Kruytbosch (1889-1946) hieronder. Zij kregen samen vier kinderen. Harry was de schoonzoon van Hendrik August Kruijtbosch (nr. 74).
106. Raedt van Oldenbarnevelt, Lodewijk Karel Anton (1895-1942). Was geboren in Saparoea op de Molukken. Trouwde in 1923 in Den Haag met Erica in 't Veld. Was in Indië civiel ingenieur. Karel is vermoord in Fort Zeelandia en begraven op begraafplaats Veldrust (nummer 343) in Paramaribo
107. Raven, Jan Wilhelmus (1891-1964) Geboren in Groningen. Trouwde in 1916 in Usquert (GR) met Voskea Venema en kreeg met haar drie kinderen. In Indië was hij een gepensioneerd planter. Hoofd administratie in Bandoeng. Overleed in Groningen.
108. Reids Leegsma, Cornelis (1897- ) Geboren in Rotterdam. 1e omroeper en omroepleider P.M.Y.
109. Rethmeier, Arend Georg (1895- ) Geboren in Deventer. Onderwijzer
110. Rob, Hendrik Albertus (1912-1964) Geboren in Leiden. Was getrouwd met Maria Johanna Hermine van der Laag en hadden samen één zoon. Was in Indië planter samen met zijn broer Herman. Overleed in in Lake Florida, Eustis, Florida, USA.
111. Rob, Hermanus (1909-1973) Geboren in Amsterdam. Trouwde in 1936 in Den Helder met Jessy Dolman en  kreeg bij haar twee kinderen. Hertrouwde in 1949 met Anneke Hendrica van Duivenboden en kreeg bij haar drie kinderen. Had in Indië de status van Luitenant ter Zee 2e klasse. Overleed a.g.v. een hartaanval.
112. Romijn, Ir. Donald "Do" George (1903- ) Geboren in 's Gravenhage. Was getrouwd met Anna Maria Paulowna Bruynis en kregen samen drie kinderen. Was in Indië ingenieur Waterstaat. Na de oorlog directeur van een HTS in Haarlem.
113. Rooyen, Hermanus "Henny" Martinus van (1916- 2000) Geboren in Rotterdam. Vliegtuigtelegrafist bij de marine. Kwam lichamelijk en geestelijk getekend uit kamp Jodensavanne terug. Trad na de oorlog in dienst bij een aannemer in Nijmegen.  
114. Rübach, Heimard Ludwig (1912-1975) Geboren in Hilversum. Van beroep handelsemployé. Was getrouwd met Wilhelmina Amelia Scheffer en kreeg in 1951 samen met haar één zoon, die na een jaar overleed. Na de oorlog koopman in Bloemendaal aan Zee.
115. Schmidt, René (1919- ) Geboren in Den Haag. Kantoorbediende vann beroep. Broer van Lo Hartog van Banda. Zijn ouders waren niet getrouwd toen hij geboren werd en kreeg daarom de Duitse achternaam van zijn opa van moeders kant aangemeten. Verhuisde na de oorlog naar Oostenrijk.
116. Schoonheijt, Dr. Louis Johan Alexander "Lex" (1903- ) Havenarts in Tandjok Priok
117. Schut, Dr. Johannes Adrianus Franciscus (1897-1960) Johan was de zoon van Johannes Adrianus Franciscus Schut, zendeling, later gemeentesecretaris en burgemeester van Ambon. Johan was gouvernementsarts bij de burg. geneeskundige dienst (1924-1929) en later zelfstandig geneesheer. Hij trouwde in 1923 in Rijswijk met Elizabeth Angenieta Wing Easton, waarvan hij in 1930 weer scheidde. Op Jodensavanne was hij samen met Lex Schoonheyt kamparts. Hij overleed in 1960 in Axel en was toen getrouwd met Emilie Gertrud Hertha Kaijsers.
118. Slop, Karel Frederik (1907-1987) Hofmeester Stoom Mij. Was in 1928 in Den Haag getrouwd met Maria Knoester (1907-1952).
119. Smit, Eugenius Bernardus (1912- ) Geboren in Hulst. Assistent-apotheker, broer van overleden Josef Smit.
120. Smit, Josephus Augustinus (1897-1944) Geboren in Hontenisse. Handelsemployé van Lindeteves Stokvis. a een huiszoeking ophgepakt, vermoedelijk opgepakt vanwege zijn luide kritiek op het koloniale bewind. Had niets met NSB van doen. Hij was in 1920 in Weltevreden getrouwd met Antonetta Everdina Maria Hendrix (*1892) en kreeg bij haar twee kinderen. Zijn vrouw bezat Hotel Brabantia in Bandung. Jo overleed op 8 december 1944 in 's Lands ziekenhuis in Paramaribo door het zich ontzeggen van voedsel.
121. Smith, Emile Cornelis Marius Casimir (1887-1960) Trouwde in 1913 in Soekaboemie met Anna Kist en kreeg met haar twee kinderen. In Indië was hij leraar op de HBS in Semarang. Na de oorlog leraar middelbaar onderwijs.
122. Soomers, Hendrikus Johannes Louis (1904- ) Geboren in Lunteren-Ede en woonde rond 1925 in Helmond. Oudere zus was in 1949 naar naar Brazilië geëmigreerd.
123. Sprang, mr. Carolus “Carel” van (1891- ) Geboren in Hatert bij Nijmegen.Trouwde in 1927 in Bad Salzuflen, nabij Bielefeld, met de Duitse Mathilde Pauline Amalie Plöger. In Indië was hij in Soerabaja kinderrechter .
124. Sprey, Johannes (1913-1964 ) Geboren Alphen aan den Rijn. Bouwkundige van beroep. Overleed in 1964 in Karori bij Wellington, Nieuw-Zeeland
125. Stenis, Ursule Gustaaf van (1898-1980 ) Geboren Bodjonegora. Planter in Indië. Trouwde in 1948 in Den Haag met Dirkje Bontrop, waarmee hij twee kinderen kreeg. Uit een eerder huwelijk had hij nog drie kinderen.
126. Strauss, Carel Herman Cornelis (1903-1961) Geboren in Banjoewangi. Was in Indië employé bij een suikeronderneming. Overleed in 1961 in Manokwari, Nieuw Guinea.
127. Stroom, Johannes Albertus Gerardus van der (1918- ) Geboren in Utrecht. In Indië was hij militair.
128. Stulemeyer, Johannes "Joop" Ernst (1917-1994) Geboren in Amsterdam. In Indie actief als Gew. Kanonier 2e klas.
129. Sutorius, Philippe "Flip" Henri Marie (1913-1984) In Indië was hij stafemployé bij Behn Meyer. Trouwde in 1938 in Semarang met Suzanne Marie Pauline Oudemans en kregen samen één kind.  Overleed in 1984 in Plimmerton, Porirua City, Wellington, New Zealand.
130. Tent, Petrus "Peter" Johan Heinrich Friedrich Willem (1896- ) Geboren in Rotterdam. In Indië makelaar in produkten. Was tijdens zijn internering in fort Nieuw- Amsterdam op het appèl vergeten zijn armen gestrekt langs zijn lichaam te houden en werd voor straf in zijn cel kromgesloten. Zijn armen werden d.m.v. een ketting aan zijn voeten geketend, waardoor hij vreselijke pijnen kreeg.
131. Tesser, Stanislaus (1897- ) Administrateur. Gewestelijk commissaris van politieke partij op Java. Trouwde in 1923 in Buitenzorg met F. Sandt.
132. Tjio Tjeeng Lee, (1905- ) Ambtenaar
133. Tonn, Dr. Otto Ludwig Wilhelm (1899-1972) Militaire apotheker. Duitse nationaliteit! Was getrouwd met Maria Geertruida Leonarda Antonia Wittelings en kregen in 1935 samen een zoon. Otto overleed in 1972 in Jakarta.
134. Veeman, Georg Wilhelm Carel (1900- ) Geboren in Amsterdam. In Indië was hij werkzaam als technisch ambtenaar.
135. Velt, John Willem Alexander (1900- ) Geboren in Soerbaja. In Indië was hij 1e Commies
136. Vlak, Justinus Marie (1901-1958) Planter. Trouwde in 1925 in Den Haag met Helena Maria Feijlbrief en kregen samen vier kinderen. Na de oorlog vertegenwoordiger en administrateur.
137. Vliet, Cornelis van der (1908-1965)  Ging in december 1935 naar Indië en was daar opticien. Was getrouwd met Johanna Adriana Zimmermann en ze hadden samen twee kinderen. Na de oorlog was hij landbouwingenieur. Overleed in 1965 aan een hartaanval in Carambei, Brazilië.
138. Vredeveld, Gerard Johan (1894-1968) Inspecteur Nill Mij. Geboren in Tilburg en overleden in Laren.
139. Vreke, Jacob Hendrik (1902- ) Particulier. Was getrouwd met Johanna Jacoba Grauss en kreeg met haar een zoon. In 1962 in Amsterdam hertrouwd met Louise Henriette de Vexler.
140. Werlich, Alexander (1903- ) Journalist. In 1930 getrouwd in Batavia met Johanna Maria Frederika van Es en kreeg bij haar twee kinderen: Louise en Else, beiden zijn al overleden.
141. Weyne, Francois Jozephus (1916- ) Vertegenwoordiger firma Neyenh.
142. Wieland, Gerrit Christiaan Egbert (1896- ) Geboren in Meester Cornelis.Trouwde in 1919 met Rosa Frieda Lemmens. In Indië was hij hotelhouder.
143. Wilton van Reede, Jan Adolf (1900-1984), Geboren in Watervolonder in Zuid-Afrika. In Indië was Jan administrateur bij het Volkskrediet. Een collega op het werk had hem aangegeven, omdat Jan een keer een positieve opmerking over Duitsland had gemaakt. Was getrouwd met Helena Lotje Jacoba de Rave en kreeg bij haar één kind. Na de oorlog is Jan hertrouwd met J.J. Schultz.
144. Wolff, Willibrordus August Antonius (1902-1975) Assistant Deli Mij. Overleed in 1975 in Sarni Ontario, Canada.
145. Zalingen, Leonard Paul van (1898- ) Geboren in Soerabja
146. Zee, Willem van der (1874- ) Gepensioneerd militair, die nog in Atjeh had gevochten. Was eind jaren twintig, begin jaren dertig nog actief als telefoonambtenaar bij de PTT. Werd in 1939 overgeplaatst naar Bandoeng, waar hij werkte voor het hoofdbestuur. Was de oudste gevangene in Jodensavanne. Afkomstig uit de Amsterdamse Jordaan (Egelantierstraat 202), met dus het hart op zijn tong. Had een hele lange witte baard en heel veel humor.

Bronnen die hiervoor gebruikt zijn:
MyHeritage.com
Familysearch.com
Roosje Roos.nl
Delpher.nl
Onlinebegraafplaatsen.nl
Strafkolonie.nl
https://sharedcemeteries.net/nl/suriname/district-paramaribo
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.36.21/invnr/28/file/NL-HaNA_2.10.36.21_28_0169

De boeken:
‘Een kwestie van macht’ van Anthony van Kampen (1974),
'Kamptoestanden' van J. E. Stulemeyer (1978),
'DD Het leven van E.F.E. Douwes Dekker' van Frans Glissenaar (1999),  
'De Strafkolonie’ van Twan van den Brand (2006).

Met dank aan Ludmilla van Santen, Twan van den Brand en H. Raad voor hun hulp en informatie.
Terug naar de inhoud