Cranmoor lodge - Prinses Irene Brigade

Ga naar de inhoud

Cranmoor lodge

Wolverhampton > Wrottesley Park
Cranmoor Lodge Farm, ook wel York's farm genoemd naar de eigenaar, was een boerderij waar zuivelproducten werden gemaakt. Een gedeelte van het land rondom deze boerderij werd na september 1939 onteigend om er onderkomens voor de RAF op te bouwen. Dit personeel was werkzaam op de nabij gelegen Perton vliegbasis. Op 28 augustus 1941 werd het officieel geopend. Toen bleek al direct dat het een minder belangrijke rol kreeg toebedeeld dan oorspronkelijk de bedoeling was: van gevechtsbasis naar een meer trainingsbasis op een veel kleinere schaal. Veel faciliteiten waren toen onderbezet. De Nederlandse regering speelde hier snel op in en huurde 'ruimte'. Zoals op het onderste kaartje te zien is, ligt het Nederlandse kamp 'Wrottesley Park' een anderhalve km. verwijderd van de plek met die naam. Vandaar ook dat lokaal gesproken werd van The Dutch Camp at Cranmoore Lodge.

Op 27 september 1941 kreeg de RAF Defence Squadron de bewaking van het vliegveld toegewezen. Het eerste vliegtuig dat er landde was een Miles Magister, die maakte een noodlanding op 11 november 1941.
Hieronder is het overzicht te zien van de gebouwen rondom de Cranmoor Lodge Farm:
Van links naar rechts: de energiecentrale, een van de douchegebouwen, daarvoor het medisch centrum, vervolgens de exercitiehal (evt.sporthal) en de boerderij.
Op het grasland op de voorgrond stonden vroeger de onderkomens (barakken) van de manschappen. Die zijn inmiddels afgebroken.

De doucheruimte

Het medisch centrum


De exercitieruimte (sporthal)
Op deze kaart is te zien hoe het Nederlandse kamp  ("Dutch Army Camp") lag t.o.v Perton vliegveld.
Dit kaartje toont de Cranmoor Lodge Farm locatie (nabij nr.  22) op het Wrottesley Landgoed. In Wrottesley Hall woonde de eigenaar van dit park: Lord Wrottesley.
Terug naar de inhoud