Intocht Den Haag - Prinses Irene Brigade

Ga naar de inhoud

Intocht Den Haag

Bevrijding
'In Den Haag heb ik nog veel hongerige  mensen gezien. Ik wilde net mijn ontbijt nuttigen van brood en worst, toen een  broodmagere man mij vroeg: "Mag ik misschien....? Na mijn toestemming  griste  hij het weg en stopte het snel in zijn mond .'


Intocht in Den Haag, rechts vooraan in de carrier staat  Frank Reuvers, saluerend linksachter Pieter Dijksman   


De tekst op de Brengun carrier zegt voldoende    

Zie hier unieke bewegende beelden van de intocht in Den Haag. Helaas zonder geluid.          

Op 8 mei 1945 kwam de colonne om 19.00 uur in Den Haag aan. Overal werden de brigademannen enthousiast onthaald en toegejuicht. Na toespraken van o.a burgemeester De Monchy, werden de Gevechtstroepen verdeeld over de paleizen Noordeinde, Ruygenhoek en Huis ten Bosch, waar ze de paleiswacht verzorgden. De eerste weken waren ze ook actief met het oppakken van NSB'ers en het helpen van de hongerende bevolking. Ook werden in de duinen gefusilleerde verzetsstrijders opgegraven. De militairen werden gelegerd in de Frederik-Alexander- en Julianakazernes. De staf werd ondergebracht in de door de Duitsers gebouwde Clingendael-kazerne.  

Klik hier voor het bericht van deze intocht van de PIB van 9 mei 1945 in het verzetsblad Trouw.


Prentbriefkaart van Jan Lavies: Paleiswacht bij Paleis Noordeinde
Dankbare inwoners legden bloemen neer in de  vorm van de letters J(ulina), W(ilhelmina) en B(ernhard)

  
Intocht  Amsterdam 31 mei 1945 met voorop Majoor Scherpenberg cdt van 3e gevechtsunit,  onder: J. Grootkerk in een carrier nabij de Dam

Gevechtsgroep III in Amsterdam ( Foto: H. van den Berg)


Feestavond aangeboden door bevolking Den Haag                    Aankondiging voetbalwedstrijd
(Met dank aan Hayo Ebeltjes)                                                                 (Uit privécollectie)

De volgende weken stonden voor de Brigade in het teken van dank- en herdenkingsdiensten en parades. Ook speelde het vertegenwoordigend voetbalelftal van de Brigade diverse wedstrijden tegen plaatselijke voetbalclubs en andere samengestelde elftallen, zoals de NBS.

Op 31 mei vertrok de Brigade naar Amsterdam, waar een parade werd gehouden, die door commandant van de 1e Canadese Divisie Forster werd afgenomen.Prins Bernhard inspecteert met Looringh van Beeck een erebataljon van de brigade voor het Paleis op de Dam

Op 29 juni trad de Brigade met haar vaandel op als erewacht  op de Dam te Amsterdam ter gelegenheid van het bezoek van Koningin Wilhelmina.
Bij Koninklijk Besluit nr. 28 van 3 juli 1945 werd bepaald dat het vaandel van de Irene Brigade zou worden versierd met het ordeteken van de Ridder vierde klasse der Militaire Willemsorde en voorzien zou worden van de opschriften St. Come, Pont Audemer, Beeringen, Tilburg en Hedel. Het luidde als volgt:


Op 4 juli 1945 leverde de Brigade, ter gelegenheid van Independance-Day, een erewacht op het Amerikaanse soldatenkerkhof in Margraten tijdens de plechtigheden waarbij kransleggingen plaats hadden.

'Niemand had er zin in. Het liep gelukkig  met een sisser af. We reden tot aan Rotterdam en keerden daarna terug.'

Op 4 en 5 juli leverde de Brigade ook personeel voor militaire bijstand om in Rotterdam eventueel in te grijpen bij een havenstaking.

    
Prins Bernhard hecht de Willemsorde aan het  vaandel            

                           

Afscheidsdefilé in de Clingendaelkazerne  
    
Op 13 juli hield men een afscheidsparade op de binnenplaats van de Clingendaelkazerne. Prins Bernhard hield bij deze plechtigheid ook een rede waarin hij uitgebreid inging op de rol van de Irene Brigade. Hij maakte tevens bekend dat de tradities en naam echter behouden zullen blijven in een nieuw op te richten Regiment. De Prins zei: „Gelukkig zullen de tradities, welke gij in de maanden van strijd op het Continent hebt verworven, niet verloren gaan. Uit de Brigade zal onder meer gevormd worden de kern voor het Regiment Prinses Irene, een Regiment, dat om Uw vaandel zal worden gevormd en op Uw traditie zal voort bouwen." Hij sloot de rede af door de Militaire Willemsorde op het vaandel te hechten en onderscheidingen (vijf bronzen leeuwen, veertien bronzen kruizen en twee kruizen van verdienste)op te spelden bij personeel van de Brigade.

Invasiekoord

Na afloop hiervan hield de Brigade een korte mars door de stad, gevolgd door een defilé op het Lange Voorhout voor Prins Bernhard en vele autoriteiten. Veel Irenemannen die vanaf de landing in Normandië aan de veldtocht hadden deelgenomen, vielen op door het dragen van het later zo beroemde  'invasiekoord', een oranje-blauw fluitkoord op hun battle- of servicedress.


                   
Defilé op de Lange Voorhout  met  staand  Prins Bernhard en De Ruyter van Steveninck
 'Wanneer wij het verleden vergeten,  zijn we gedoemd het te herhalen. Immers, met ervaringen uit het verleden is  veelal het heden bepaald, maar in het heden ligt tevens het heil en het onheil  van de toekomst besloten. Daarom: 'Lest we forget!', oftewel 'Opdat we niet  vergeten!' (L.R. van Vliet)

Hieronder beelden van de intocht in Den Haag
Terug naar de inhoud